Här kommer vi samla det som handlar om möjligheten till elbilsladdning i vår Samfällighet.

Här kommer ett samlat dokument som gick ut på mail den 18 februari 2022:

https://www.vappeby.se/wp-content/uploads/2022/02/Elbilsladdning-Vappeby-Samfallighet-18-feb-2022-5.pdf

Tips för de som orkar lyssna ca 15 minuter på ett inslag på Sveriges Radio och programmet Plånboken:

https://sverigesradio.se/artikel/krangligt-och-dyrt-for-radhusagare-att-ladda-elbilar

Fler dokument om Elbilsladdning:

https://www.vappeby.se/wp-content/uploads/2022/02/11857_00_Faktablad_Risker_med_laddning_av_elfordon_WEBB-1.pdf

https://www.vappeby.se/wp-content/uploads/2022/02/Risker-med-Elbilar-1.pdf

Enkät utskickad den 25 februari på mail

https://www.vappeby.se/wp-content/uploads/2022/02/ENKAT-Elbil.docx

Så här svarar Håbo Räddningstjänst om säkerhet kring laddning:

Hej

När det gäller installation av laddboxar för elbilar rekommenderar jag denna publikation: https://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/publikationer/broschyrer/ladda-elbilen/

Räddningstjänsten Enköping-Håbo har i dagsläget inget eget material kring detta område, men i skriften finns information om vilka regler som gäller.

Med vänliga hälsningar

Henrik Sandelin

Brandinspektör/Brandman

Räddningstjänsten Enköping-Håbo

Västra Ringgatan 6

745 31 Enköping

Sammanställning Enkät svaren

https://www.vappeby.se/wp-content/uploads/2022/03/sammanstallning-enkat-med-kommentarer-30-

mars-2022-1.pdf

Sammanställning ekonomiska aspekter

https://www.vappeby.se/wp-content/uploads/2022/05/El-bils-laddning-Vappeby-Samfallighet-5-maj-ekonomiska-aspekter.pdf

Svar på inkommande Mail från en boende

https://www.vappeby.se/wp-content/uploads/2022/05/svar-pa-mail-om-elbil-fran-en-boende.pdf

Svaren på frågor kring lämnad offert:

https://www.vappeby.se/wp-content/uploads/2022/05/Svar-pa-fragorna-fran-Samfalligheten-rorande-offerten.pdf

Styrelsens syn på elbilsladdning 30 maj 2022:

https://www.vappeby.se/wp-content/uploads/2022/05/Styrelsens-Syn-pa-Elbilsladdning.pdf