Fakturor för 2024

Stämman har fattat beslut om årsavgifterna 2024. Fakturor har gått ut på mail samt finns under flik INFO /Avgifter

Styrelsen

Nytt månadsbrev Polisen

Under grannsamverkan finns det ett nytt månadsbrev från Polisen.

Styrelsen

Valberedningens förslag förtroendevalda

Valberedningen har nu lagt upp sitt förslag till förtroendevalda säsongen 2024/2025. Läs mera under flik info/årsstämma.

Styrelsen

Materialet till Årsstämman 17 april 2024

Under INFO/Årsstämma finns nu allt material inför stämman 2024.

Varmt välkomna

Styrelsen

Snart Dags för Årsstämma

Formella kallelsen samt Fullmakt och anmälningsblankett ligger nu under flik info/Årsstämma.

Styrelsen

Del av vårt område

created by dji camera

Denna bild är tagen av Hampus Frykman.

Samfälligheten tackar för att vi får låna hans bild. Bilden visar delar av vår Samfällighet och i detta fall den övre delen.

Styrelsen