Vid hyra Kvartersgården

Från den 19 januari gäller maxtak på 20 personer vid hyra av Kvartersgården. Detta enligt de regelverk som regeringen och FHM har beslutat om.

styrelsen

Del av vårt område

created by dji camera

Denna bild är tagen av Hampus Frykman.

Samfälligheten tackar för att vi får låna hans bild. Bilden visar delar av vår Samfällighet och i detta fall den övre delen.

Styrelsen