Protokoll från Årsstämman

Under flik info/årsstämma ligger protokollet från Årsstämman april 2022.

Styrelsen

Uppdaterat Grannsamverkan

två nya dokument finns att läsa på flik info grannsamverkan. Där kan ni se alla fem kontaktombud som finns i vårt område.

Styrelsen

Sammanställning Enkätsvar Elbilsladdning

Nu när hela 96% av alla boende har svarat så finner ni sammanställningen under flik info och elbilsladdning.

Styrelsen

Enkät Elbilsladdning

Nu har en enkät gått ut till samtliga boende. Vi ber er svara så fort som möjligt.

Styrelsen

Ny flik under Info

Fliken är uppdaterad med dokumentet kring El bils laddning i vår Samfällighet.

Styrelsen

Del av vårt område

created by dji camera

Denna bild är tagen av Hampus Frykman.

Samfälligheten tackar för att vi får låna hans bild. Bilden visar delar av vår Samfällighet och i detta fall den övre delen.

Styrelsen