Välkommen till 2024

Styrelsen hälsar alla fastighetsägare välkomna till 2024. Året har inletts med ett utskick från valberedningen och den stora nyheten att de har egen mail adress för frågor rörande valberedningen.

Styrelsen

Del av vårt område

created by dji camera

Denna bild är tagen av Hampus Frykman.

Samfälligheten tackar för att vi får låna hans bild. Bilden visar delar av vår Samfällighet och i detta fall den övre delen.

Styrelsen