Protokoll från Stämman 2021

Under flik info och Årsstämma ligger nu protokollet från den digitala stämman 2021.

Styrelsen

« Tillbaka