Protokoll från Stämman 2021

Under flik info och Årsstämma ligger nu protokollet från den digitala stämman 2021.

Styrelsen

Håll koll på okända personer

En boende har blivit av med sin ljusramp på sin bil nyligen. Så håll koll på allt som verkar vara främmande och konstigt och våga ställa frågor till personer. Allt för grannsamverkan så vi kan minska alla tråkiga händelser.

styrelsen

Ny Boknings rutin Kvartersgården

Från den 10 januari 2021 nytt sätt att boka Kvartersgården. Läs mer under flik Kvartersgården. Där finns också ett dokument hur man gör.

Styrelsen

Del av vårt område

created by dji camera

Denna bild är tagen av Hampus Frykman.

Samfälligheten tackar för att vi får låna hans bild. Bilden visar delar av vår Samfällighet och i detta fall den övre delen.

Styrelsen