Protokoll från Årsstämman 2024

Finns nu publiceras under flik Info/Årsstämma

Styrelsen

Fakturor för 2024

Stämman har fattat beslut om årsavgifterna 2024. Fakturor har gått ut på mail samt finns under flik INFO /Avgifter

Styrelsen

Nytt månadsbrev Polisen

Under grannsamverkan finns det ett nytt månadsbrev från Polisen.

Styrelsen

Del av vårt område

created by dji camera

Denna bild är tagen av Hampus Frykman.

Samfälligheten tackar för att vi får låna hans bild. Bilden visar delar av vår Samfällighet och i detta fall den övre delen.

Styrelsen