Höstens Betalning

Då är det snart dags för höstens betalning av avgiften till Samfälligheten. Se under flik avgifter och fakturan för höstens avgift. Den skall vara Samfälligheten tillhanda den 28 oktober.

Styrelsen

Del av vårt område

created by dji camera

Denna bild är tagen av Hampus Frykman.

Samfälligheten tackar för att vi får låna hans bild. Bilden visar delar av vår Samfällighet och i detta fall den övre delen.

Styrelsen