Formella Kallelsen till Årsstämma 19 april

Nu finns det under flik info/årsstämma dels den formella kallelsen samt fullmakt.

Varmt Välkomna

Styrelsen

Del av vårt område

created by dji camera

Denna bild är tagen av Hampus Frykman.

Samfälligheten tackar för att vi får låna hans bild. Bilden visar delar av vår Samfällighet och i detta fall den övre delen.

Styrelsen