Nytt Månadsbrev maj 2023

Under flik månadsbrev ligger det senaste som gick ut i dag till alla boende.

Hälsning Styrelsen

Årsmötesprotokoll

Protokoll från Stämman 2023 ligger under flik info och årsstämma.

Styrelsen

Uppdateringar

Fakturor för 2023 ligger ute under flik avgifter

Dags för fordonsinventering se Mail och info under parkering

aktuella uppgifter uppdaterade under info om Samfälligheten

styrelsen

Del av vårt område

created by dji camera

Denna bild är tagen av Hampus Frykman.

Samfälligheten tackar för att vi får låna hans bild. Bilden visar delar av vår Samfällighet och i detta fall den övre delen.

Styrelsen