Två lekplatsbesiktningar utförda

Läs de båda protokollen under info och lekparker.

Styrelsen

Hemsidan har uppdaterats

Faktura för hösten ligger under flik info/avgifter

Uppdaterad information om elbilsladdning ligger under flik info/elbilsladdning?

Uppdaterad information om Städdagen 2024 ligger under flik info/städdag

Uppdaterad information om Årsstämma 2024 ligger under flik info/årsstämma

Nytt månadsbrev går att läsa och ligger under flik info/månadsbrev

Styrelsen

Del av vårt område

created by dji camera

Denna bild är tagen av Hampus Frykman.

Samfälligheten tackar för att vi får låna hans bild. Bilden visar delar av vår Samfällighet och i detta fall den övre delen.

Styrelsen